19238000

Filavac vaccin mot kaningulsotviruset typ 1+2

Bro Mobil Veterinär erbjuder även FILAVAC kaninvaccin som skyddar mot det nya kaningulsotviruset typ 2. Filavac kostar 500 kr per individ, vid 3 st kaniner eller fler, som skall vaccineras vid samma tillfället kostar 390 kr

För mer info och tidsbokning kontakta gärna oss genom att skicka ett SMS till: 070-074 01 50. Går även bra att mejla till: bromobilveterinar@gmail.com

www.bromobilveterinar.se