19238000

ID- kontroll och chipmärkning av häst

Jag är godkänd ID-kontrollant och chipmärkare av
Svenska Hästavelsförbundet (SH) ocg kan erbjuda ID- kontroll med konturdiagram och chipmärkning, samt DNA prov- tagel prov av hästar, för hästpass, registrering. För mer om priser, vänligen se här.

Vad du bör tänka på inför ID-kontroll och chipmärkning:

  • Hästen (föl skall signalementskontrolleras vid modern sida - alltså måste stoet vara med i dessa fall) Betäckningsbevis/registreringsbevis/hästpass (ett av alternativen) i original. Gärna även hästägarbevis.
  • Lämplig person att hålla i hästen. Vid mikrochipmärkning av föl gärna två personer, en till fölet och en till modern.
  • Lämplig lugn miljö inomhus med bra belysning för att märka hästen.
  • Hästen skall när jag anländer till platsen vara infångad, ren och torr oavsett årstid!

För mer information hänvisas till Svenska hästavelsförbundet och deras hemsida: 
http://svehast.se/

www.bromobilveterinar.se