19238000

Resa till Norge

Efter att rävens dvärgbandmask upptäcktes i Sverige råder nya regler för att resa med hund till Norge. Din hund måste nu vara avmaskad mot rävens dvärgbandmask. Behandlingen måste utföras hos veterinär och ska noteras av veterinären i hundens pass. Ett krav är att avmaskningsmedlet innehåller den aktiva substansen prazikvantel (till exempel Milbemax, Drontal, Droncit m fl).

För Dig som reser en enstaka gång måste hunden avmaskas 24-120 timmar, alltså 1- 5 dagar FÖRE Du passerar den norska gränsen.

För Dig som reser ofta finns följande förslag på lösning:
Först utförs två grundbehandlingar med maximalt en dags mellanrum. Detta utförs av veterinär och skrivs in i hundens pass. Därefter skall hunden behandlas var 28:e dag, vilket också utförs av veterinär. Exempel: Dag 1 avmaskas hunden, dag 3 avmaskas hunden, dag 31 repeteras avmaskningen, dag 59 repeteras den igen och så vidare. Följs denna rutin kan hunden föras ut och in mellan Sverige och Norge hur mycket djurägaren vill.

För mer information kan Du som djurägare gå in på Norska Mattillsynets hemsida och läsa mer om vad som gäller för införsel av Ditt: http://www.mattilsynet.no

Observera! Dessa regler gäller endast för resor från Sverige TILL Norge. För att resa till och från andra länder finns individuella regler. För mer information om detta se Jordbruksverkets hemsida.

 

www.bromobilveterinar.se