19238000

Resa utomlands med Din hund eller katt

Att resa med hund och katt kräver en hel del planering och åtgärder, bland annat, att ha sällskapsdjurpass, ID-märkning, vaccination och avmaskning. Det gäller att vara ute i god tid och att noga tänka igenom vilka allvarliga sjukdomar eller parasiter som finns i andra länder, men inte i Sverige. Det är oerhört angeläget att dessa sjukdomar inte förs in i Sverige.

Var noga med att ta reda på vilka regler som gäller i det land Du reser till samt vilka krav som finns för återinförsel till Sverige. Kraven varierar från land till land. Det är Ditt ansvar som djurägare att ta reda på vad som gäller. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida, samt skaffa skriftlig information om krav vid införsel från det aktuella resmålets veterinärmyndighet. 


Checklista inför utlandsresan:

 1. ID- märkning: Hunden och katten skall vara ID-märkt med ett mikrochip av ISO-standard. Om Du använder annat chip måste Du själv föra med dig en avläsare för ID-kontroll vid gränspassagen. Om djuret har en tatuering utförd före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där datumet för tatueringen framgår behöver dock inte märkas om.
 2. Sällskapsdjurspass: Detta pass utfärdas av veterinär och innehåller uppgifter om ID-nummer, vaccinationer, blodprovsresultat och behandlingar mot t.ex. fästingar och avmaskning mot dvärgbandmask.
 3. Rabiesvaccination: Hunden måste vara över 3 månader gammal samt ha en läslig tatuering (dokumenterat tatuerad innan 3 juli 2011) eller vara chipmärkt innan grundvaccinationen utförs. Efter grundvaccinationen tar det 21-28 dagar innan maximalt skydd uppnås, varför det enligt lag måste gå minst 21 dagar innan hunden kan resa utomlands. Vaccinationen skall föras in i ett EU-pass för att vara giltigt. Sedan januari 2012 har reglerna om krav på blodprovstagning med mätning av antikroppstiter tagits bort vid införsel/utförsel av hund/katt inom EU. Krav på titer finns fortfarande om djuret förs in från land utanför EU som inte är listat med fungerande rabiesövervakning. Särskilda regler gäller för Norge (som ej är medlem i EU)
 4. Avmaskning: Sedan januari 2012 har kravet på avmaskning mot dvärgbandmask (Echinococcus multiocularis) upphört vid införsel till Sverige. Detta då man funnit masken i rävar på olika platser i landet. Rekommendationerna är dock fortfarande att avmaska djur som varit i utlandet innan införsel till Sverige. Avmaskning bör ske tidigast 10 dagar innan införsel till Sverige och djuret bör även avmaskas var 28:e dag under utlandsvistelsen. Vid resa till Finland, Åland, Storbritannien, Irland och Malta krävs att djuret avmaskas  inom 24-120 timmar (1- 5 dagar) innan passage över landgränsen. Detta ska göras hos veterinär och föras in i passet. Avmaskning skall utföras av veterinär och skall skrivas in i hundens pass.
 5. Vaccination mot leptospiros: Leptospiros hos hund är ovanligt i Sverige och hundar som inte ska resa till riskområden utomlands brukar inte vaccineras. Ska Du resa utanför Norden rekommenderas Du att vaccinera Din hund mot leptospiros. Länderna runt Medelhavet räknas som de största riskområdena. 
  Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) skriver: "Leptospiros är en bakteriesjukdom som kan drabba både människor och djur. Sjukdomen anses vara ovanlig hos hund i Sverige. Vaccination mot leptospiros rekommenderas till hundar som skall resa utanför Norden och vistas i skog och mark, i hundrika miljöer eller i lantbruksmiljö."

  Hundar som reser utomlands regelbundet (en eller flera gånger per år), eller hundar som ska vistas utomlands i riskmiljöer, bör hållas kontinuerligt vaccinerade mot leptospiros med v
  accinet "Nobivac L4". Grundvaccinationen ska helst bestå av två vaccinationer med 4 veckors intervall (kan ges från 6 veckors ålder). Första revaccinationen Efter grundvaccinationen vaccineras hunden med högst ett års intervall.  
www.bromobilveterinar.se