19238000

Vaccination kanin

Bro Mobil Veterinär vaccinerar Din kanin/ Dina kaninungar mot Myxomatos (kaninpest ) och akut hepatit (kaningulsot). Vaccinet som används är: Nobivac Myxo- RHD

Kaninpest och kaningulsot är två mycket allvarliga sjukdomar, som kaniner kan drabbas av. Båda sprids via virus och finns bland vilda kaniner i Sverige. Tamkaniner kan bli smittade genom direktkontakt med vilda kaniner eller sjuka tamkaniner, men också via stickande- blodsugande insekter som myggor eller loppor. Viruset kan överleva i en övervintrande insekt och fortsätt att smitta kaniner under nästa säsong. Även människor kan överföra smittan indirekt genom hantering av infekterade matskålar och kläder etc. 
 

Myxomatos (kaninpest):
Yttrar sig genom att kaninen får svullna ögon och könsorgan, varigt sekret från ögon och nos, samt vätskefyllda svullnader på huvud och övriga kroppen. Inom några dagar kan svullnader orsaka blindhet och kaninen får svårt att äta och dricka.
Det finns kaniner som överlever i veckor eller månader efter infektion. Men sjukdomen har hög dödlighet, ofta inom 12 dygn och vanligen pga tillstötande lunginflammation. 

Kaningulsot /akut hepatit- RVHD:
Även kallad kanin hemorragisk sjukdom(RHD) är en allvarlig sjukdom orsakas av ett calicivirus, vilket leder till akut hepatit (leverinfektion) och ökad blödningsbenägenhet. Kaninen dör oftast akut av inre och yttre blödningar. 

Hur kan man förebygga eller bota?
Kaninpest och kaningulsot är båda virus sjukdomar, som inte går att behandla annat än med understödjande behandling. Men man kan förebygga sjukdomarna enligt följande:

 

  • Genom att skygga mot stickande insekter, vilket inte är helt enkelt.
  • Genom att vaccinera.
  • Håll om möjligt tamkaniner borta från vildkaniner för att undvika loppsmitta.


En kaninunge efter vaccinerad hona vaccineras vid 12 veckors ålder, därefter årligen. Om mamman inte är vaccinerad bör ungen få en första vaccination vid 5 veckors ålder, därefter årligen.

Vaccination av en vuxen kanin ges en dos av Nobivac Myxo- RHD, som räcker för att skydda kaninen mot båda sjukdomarna i ett år. Därefter skall kaninen revaccineras årligen för att upprätthålla skyddet.

www.bromobilveterinar.se