19238000

Vaccination katt

Det viktigaste syftet med vaccination av katt är som regel att förbättra djurskyddet. Bro Mobil Veterinär vaccinerar Din katt/ Dina kattungar mot virussjukdomarna: Kattpest och Kattsnuva samt katter över 3 månaders ålder mot Rabies.

Vaccinerna som används är:

Nobivac Tricat (kattpest + kattsnuva):
Vaccinet har mycket god effekt och görs vid 8-9 veckors ålder samt vid 12-13 veckors ålder. Därefter rekommenderas påfyllnad årligen för utställningskatter och utekatter - annars vart tredje år. Vid vaccination kan i mycket sällsynta fall biverkningar förekomma hos djur likväl som hos människor, i form av klåda, kräkningar och diarré.

Nobivac Ducat - kattsnuva: Vaccinering sker vid 8 och 12 veckors ålder, därefter rekommenderas årlig påfyllnad.


Nobivac Rabies: Vaccinet ges vart 3:e år efter en grundvaccination. katten måste vara över 3 månader gammal samt ha en läslig tatuering (dokumenterat tatuerad innan 3 juli 2011) eller vara chipmärkt innan grundvaccinationen utförs. Efter grundvaccinationen tar det 21-28 dagar innan maximalt skydd uppnås, varför det enligt lag måste gå minst 21 dagar innan katten kan resa utomlands. Vaccinationen skall föras in i ett EU-pass för att vara giltigt. Biverkningar som kan ses såsom lokala reaktioner eller en övergående, palpabel knuta på injektionsstället. I sällsynta fall kan en övergående allergisk reaktion, feber och illamående förekomma.

Rabies: Är en zoonos, som drabbar alla djurslag och även människa. Den orsakas av ett virus och är en dödlig sjukdom.Den angriper centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) och ger ökad salivavsöndring, förlamning eller kramp i svalget, överkänslighet för ljud och ljus. Sjukdomen leder så småningom till döden. Viruset sprids via saliven, via bett från sjuka djur eller i kontakt med sår. Rabies finns på alla kontinenter bland annant i Europa. Sjukdomen har ej setts hos inhemska djur i Sverige sedan 1886. Rabiesvaccin ger ett gott skydd mot sjukdomen.

För att hålla Sverige fritt från Rabies måste vi följa de nya bestämmelserna för utlandsresa med hund och katt som trädde i kraft den 1 januari 2012:

  1. Ha ett eget EU-pass för sällskapsdjur.
  2. Grundvaccination kan påbörjas när hunden eller katten är minst 3 månaders ålder.
  3. Det är obligatoriskt att vänta 21 dagar efter grundvaccinationen mot rabies innan Du kan resa med hunden eller katten.
  4. Om vaccintillverkaren anger att det behövs 2 rabies vaccinationer, med 1 månads mellanrum, som grund – måste Du vänta 21 dagar efter den andra vaccinationen.

Det finns detaljerad information på Jordbruksverkets hemsida.

www.bromobilveterinar.se