19238000

Hur går det till ett hembesök?

När veterinären kommer hem till Er, inleds besöket med att djurägare och veterinär sitter ned i lugn och ro tillsammans och diskuterar igenom orsaken till besöket.

Ditt djurs sjukdomshistoria nedtecknas. Under tiden vänjer Ditt djur sig och på eget initiativ bekantar sig med veterinären. Därefter utför veterinären en allmän klinisk undersökning av Ditt djur.

Stora hundar undersöks stående på golvet, medan små hundar och katter undersöks med fördel på ett bord med god belysning. Djurägaren står vid sidan av och håller djuret, vilket ger det trygghet och stöd, i vissa fall räcker det med en avledande godisbit gömd i handen.

Att tänka på inför hembesök:

Husveterinären kan göra mycket i djurets hemmiljö, men större utredningar som kräver exempelvis röntgen eller ultraljud skall utföras på lämpligt djursjukhus, samma sak gäller om Ditt djur är i behov av intensivvård och kirurgiska ingrepp.

Vissa djur som är oroliga och rädda kan trots lugn och ro i sin hemmiljö uppvisa aggressivt beteende och försöka bitas. Många gånger är detta bara ett uttryck för djurets rädsla och naturliga instinkt att skydda sig. Veterinären är van vid sådana yttringar, men som en skyddsåtgärd för både djurägare och sig själv är en munkorg för hund eller en krage för katt ofta nödvändig. Djuren uppfattar inte detta som något kränkande utan vanligen distraheras och avleds djuret att fokusera sig på denna och märker därmed mindre av vad veterinären gör.

Husveterinär har ingen djursköterska med sig. Är djuret inte samarbetsvilligt måste veterinären kunna få god håll- eller bärhjälp av djurägaren eller annan vuxen i sin omgivning. Om man vet med sig att man har en rädd eller arg hund/katt, är det alltid bra att förvarna om detta i förväg, dvs redan på telefon. Då kan veterinären avsätta tillräcklig tid och ta med sig lämpliga hjälpmedel, till exempel: lugnande medel.

Det är av största vikt att tänka på säkerheten för människorna som är med vid undersökningen. Av denna orsak har veterinären även rätt att neka behandling om undersökningen ej kan genomföras på ett säkert sätt på grund av alltför aggressivt eller ohanterligt djur. Grundavgift, tidsåtgång samt milkostnad debiteras för besöket i dessa mycket ovanliga fall.

www.bromobilveterinar.se